Disclaimer

Disclaimer: tijdens de behandeling, in de praktijk en op de website

Regenesis en Touch of Matrix™ zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Regenesis en Touch of Matrix™ is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Regenesis en Touch of Matrix™ sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De Regenesis en Touch of Matrix therapievormen neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Wij, Urbaan en Marianne Vanspauwen Doms, therapeuten onthouden ons van uitspraken te doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. wij doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Regenesis en Touch of Matrix en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Regenesis en Touch of Matrix fantastische resultaten oplevert is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Regenesis en Touch of Matrix doet en de verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut, de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden hebben.