REGENESIS

REGENESIS TOUCH VAN ROBERT RASMUSSON

Robert Rasmuson (Californië) begon mensen te helpen door intuïtief zijn handen te leggen op plaatsen waar mensen fysiek en emotioneel pijn hadden. Dit leidde tot zeer opmerkelijke resultaten.

Al snel verspreidde door mond-tot-mondreclame zijn unieke talenten, zijn reputatie als bijzondere genezer, maar vooral zijn unieke vermogen om op mensen met chronische ziekten (zowel fysiek als emotioneel) te helpen genezen. Een voormalig uitgever, Hermina, trad in 1978 bij hem in dienst (zij werd later zijn vrouw) en begon zijn werk te documenteren. Ze observeerde heel nauwkeurig en registreerde elk detail van Robert’s behandelingen en de resultaten daarvan. Deze prachtige werkboeken bestaan uit 2 delen en zijn tot in detail gedocumenteerd.

In 1980 richtte Bob Rasmusson, samen met Dr. Lisinka Ulatowska , (PhD in de psychologie) en Earle Lane, een Kirlian energie onderzoeker en o.a auteur van Rainbows of Life, the Centre for Integrative Psychology op binnen de Columbia Pacific University. Hiervoor ontwierp Robert een professionele healing opleiding gebaseerd op zijn werkboeken in Energy healing. Voor vele studenten maakten dit een onderdeel van de graad die zij op de universiteit behaalden.

Regenesis-Touch is de basisopleiding van Robert (Bob) Rasmusson en is ontstaan vanuit de Regenesis-Healing beroepsopleiding welke is ontwikkeld over een periode van meer dan zestig jaar van intensieve experimenten op universiteiten en in klinieken en op basis van praktijkervaringen en behandelingen.

REGENESIS EN DE BLUE DOT ENERGY

Robert’s studenten kwamen in 1980 met de naam Regenesis gebaseerd op Bob’s filosofie dat het lichaam zich regenereert op het cellulaire niveau tijdens de genezing.
Robert voelde en wist dat als zeesterren, hagedissen, kikkers en andere dieren delen van hun lichaam kunnen regenereren die mogelijkheid bij mensen ook aanwezig is en kan worden geactiveerd. Dit is een van de krachtigste methoden om energie te genereren voor genezing, deze methode noemen we de Blue Dot Energy noemen. Deze Blue Dot Energy methode is uniek voor het werk van Robert Rasmusson.

DE BLUE DOT ENERGY METHODE

De Blue Dot Energy methode is een unieke methode die ons zelfhelend vermogen of dat van anderen aanzienlijk kan versterken en versnellen en zieke cellen lijkt te regenereren naar gezonde cellen. Het is de oer-energie die zich als blauwe stipjes (Blue Dots) in onze celkern bevindt en die door de foetus wordt gebruikt om zichzelf te scheppen. De Blue Dot Energy methode overtreft elke methode om te kunnen helen waarmee je ooit in aanraking bent geweest. Robert Rasmusson gebruikte de Blue Dot Energy in zijn dagelijkse praktijk en deed dit met heel veel succes.
Hij gebruikte de bevindingen van de wetenschapper Wilhelm Reich die ontdekte dat de energie in de atmosfeer grote overeenkomsten vertoonde met die in het menselijk lichaam die traditioneel bekend stond als prana, mana, chi enz. Het is dezelfde energie die niet alleen verantwoordelijk is voor de creatie van onze cellen maar ook van het universum en brengt de verbinding tot stand tussen de energiebanen van ons diepste wezen en met alles wat zich in het universum bevindt.

DE BRON VAN DE BLUE DOT ENERGY

Een bevrucht eitje wordt een foetus door zichzelf voortdurend te delen. Als er twee-en-dertig cellen zijn begint de foetus selectief cellen te scheppen, gebaseerd op het DNA patroon, de unieke blauwdruk die in elke cel aanwezig is. Dit proces is bij de geboorte nog niet voltooid. Met de voltooiing van het foetale proces, als de baby ongeveer vijf maanden oud is, gaat de cellulaire energie ‘slapen’ in de vorm van ‘kleine blauwe stipjes’ binnenin elke celkern.

DE BLUE DOT ENERGY IS “INDESTRUCTABLE” OF ANDERS GEZEGD ONVERWOESTBAAR.

Robert Rasmusson zegt hierover: “de Blue Dot Energy in de cellen kan niet verwoest worden als ze weer geactiveerd zijn, ze zijn juist in staat zieke cellen te regenereren zodat het lichaam zich weer blijvend kan herstellen”.

UNIEKE BLAUWDRUK VAN ONS ENERGIE SYSTEEM.

De Blue Dot Energy is een soortgelijke energie die door sommige organismen wordt gebruikt om een nieuw lichaamsdeel te scheppen (ledematen, staart). Wilhelm Reich beschreef in 1945 deze energie als “kleine blauwe stipjes” binnenin elke celkern.

Gebruikmakend van hoogvermogende microscopen ontdekte Wilhelm Reich dat deze slapende energie zichtbaar was in elke cel van het lichaam. In het midden van de jaren 70 van de vorige eeuw, breidde een groep wetenschappers aan de zuidkust van Australië het werk van Reich uit door het regeneratieve vermogen van kleine soorten salamanders en zeesterren te bestuderen.

Met behulp van gevoelige elektronische apparatuur, ontdekten zij een meetbaar energieveld dat in het lichaam aanwezig was terwijl de organismen een nieuw lichaamsdeel aan het herscheppen (Regenesis) waren.

Gedurende het verloop van het onderzoek beviel een van de vrouwen van de groep. Omdat het kind werd getest, werd ontdekt dat de baby een gelijksoortig energieveld manifesteerde als de organismen die bestudeerd werden. Vervolg onderzoek wees uit dat alle baby’s die getest werden dit zelfde energieveld manifesteerden tot ongeveer vijf maanden na de geboorte.

De Basis methode van Robert Rasmusson heet in Europa Regenesis-Touch, Regenesis Healing therapie is de professionele Healing methode van Robert Rasmusson. De Quantum-Academy is het enige gecertificeerde opleidings instituut van de Regenesis Healing methoden in Nederland. Regenesis-Europe is de enig licentiehouder voor Europa en is ook houder van de copyrights van Regenesis Healing en zijn methodieken. De Blue Dot Energy® en Regenesis® zijn beschermde merken. Copyrights 2008-2009-2010

MEER INFO?  Vul onderstaand bericht in met je email adres.

[contact-form][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Bericht” type=”textarea”][/contact-form]